Pametni tahograf  – druga generacija digitalnog tahografa koja omogućava automatsko bilježenje početka putovanja i ciljne lokacije, a kontrolnim tijelima daljinski pristup određenim obveznim podacima