AKD hero image

Kvalifikacijska kartica vozača - Izdaje se pojedinom vozaču, državljaninu države članice (državljanin RH i/ili državljanin druge države članice EU) i/ili državljaninu trećih država koji je zaposleni u pravnoj osobi i/ili obrtu sa sjedištem u državi članici ili koji za njih radu i obavlja cestovni prijevoz javnim cestama u RH, a koji je početnu kvalifikaciju ili periodičnu izobrazbu za vozača stekao u Republici Hrvatskoj i nema važeću hrvatsku vozačku dozvoluKao dokaz o stečenoj početnoj kvalifikaciji i/ili periodičnoj izobrazbi vozač posjeduje svjedodžbu o stečenoj stručnoj osposobljenosti (u daljnjem tekstu: SSO).

Kartica vozača
Kartica vozača

Zahtjev se može predati osobno u uredu izdavatelja kartica ili putem pošte. U slučaju kada se zahtjev upućuje poštom podnositelj je dužan priložiti preslike svih propisanih dokumenata, dok potpis vozača na zahtjevu mora biti javnobilježnički ovjeren. Slanje zahtjeva elektroničkom poštom nije moguće.

Pri svakom podnošenju zahtjeva potrebno je pravilno označiti razlog podnošenja Zahtjeva. U slučaju prve zamolbe za izdavanjem kvalifikacijske kartice (po prvom zamolbom se smatra prvo izdavanjem temeljem pojedine važeće SSO-a o početnim kvalifikacijama, SSO-a o ubrzanim početnim kvalifikacijama i/ili SSO-a o periodičnoj izobrazbi), kartica se izdaje na rok valjanosti SSO-a. U slučajevima zamjene kartice, ista kartica se izdaje na preostali rok valjanosti. 

Naknada za uslugu izdavanje tahografske kartice uključuje naknadu za uslugu prikupljanja zahtjeva i registracije nositelja kartice te uslugu izrade i personalizacije kartice, a naplaćuje se po cjeniku kojeg je odobrilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH.

Iznos naknade se razlikuje ovisno o vrsti odabranog postupka te načinu preuzimanja izrađene kartice.

 

REDOVNI POSTUPAK

ŽURNI POSTUPAK

PREUZIMANJE U UREDU

20,56 EUR

41,14 EUR

SLANJE POŠTOM

25,21 EUR

47,78 EUR

Uplate se doznačuju na žiro račun broj: HR7823900011500220061, poziv na broj odobrenja: 97 - OIB vozača.

Zahtjev se u redovnom postupku obrađuje u roku od 15 kalendarskih dana nakon primitka cjelovitog zahtjeva a u žurnom postupku u roku od 1 radnog dana nakon primitka cjelovitog zahtjeva.

Naknada za uslugu zamjene kartice iz bilo kojeg razloga ista je kao naknada za uslugu (prvog) izdavanja kartice.

Prvi zahtjev

  • Prvi zahtjev - dokumentacija potrebna za izdavanje kvalifikacijske kartice:
  • ispunjen i potpisan Zahtjev za izdavanje kvalifikacijske kartice vozača. Ukoliko se zahtjev dostavlja poštom, potpis na zahtjevu mora se ovjeriti u javnobilježničkom uredu.
  • SSO o početnoj kvalifikaciji vozača ili SSO o ubrzanoj početnoj kvalifikaciji vozača ili SSO o periodičnoj izobrazbi
  • obostrana preslika osobnog identifikacijskog dokumenta i vozačke dozvole podnositelja zahtjeva iz koje su vidljivi podaci o položenim kategorijama
  • fotografija u boji podnositelja zahtjeva (vozača/vozačice)
  • kopija potvrde o uplati naknade za izdavanje i izradu kartice
  • Kada se za isto ispune uvjeti, Izdavatelj kartica će pravo na izdavanje kvalifikacijske kartice temeljem stečenog SSO-a o početnim kvalifikacijama, SSO-a o ubrzanim početnim kvalifikacijama, odnosno SSO-a o periodičnoj izobrazbi provjeravati automatiziranom provjerom podataka u evidencijama koje o navedenome vodi Ministarstvo.

Postupak zamjene

  • Kod zamjene kvalifikacijske kartice iz razloga gubitka, uništenja ili krađe mogu se koristiti informacije i dokumenti koji su osigurani tijekom inicijalnog utvrđivanja identiteta, no sam postupak utvrđivanja identiteta provodit će se na identičan način kao kod inicijalnog izdavanja.
  • Krađa ili gubitak kvalifikacijske kartice prijavljuje se neposredno Izdavatelju putem propisanog obrasca Izjave ili službenom nadležnim tijelima države članice u kojoj je kartica ukradena ili izgubljena.
  • Datum početka valjanosti kartice kod zamjene odgovara datumu izdavanja kartice. Datum isteka valjanosti kartice odgovara datumu navedenom na kartici za koju se izdaje zamjenska kartica, odnosno izgubljena, uništena ili ukradena kartica.

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvaćam