AKD hero image

Kartica vozača - Izdaje se pojedinom vozaču, a služi za identifikaciju vozača te omogućuje pohranu podataka o aktivnosti vozača

Od kolovoza 2023. se izdaje kartica vozača GEN2V2 koja ima kapacitet memorije za pohranu podataka od najmanje 56 radnih dana. Vozač se smije koristiti isključivo karticom koja glasi na njegovo ime; zlouporaba kartice podliježe kaznenoj odgovornosti.

Kartica vozača
Kartica vozača

Zahtjev za izdavanje kartice vozača može podnijeti hrvatski državljanin i/ili državljanin države članice EU koji posjeduje važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije (minimalno B kategorija). 

Zahtjev može podnijeti i strani državljanin (državljanin treće zemlje) uz uvjet da u Hrvatskoj ima uobičajeno boravište (mjesto gdje osoba obično živi, to jest najmanje 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih ili poslovnih veza ili, u slučaju osobe bez poslovnih veza, zbog osobnih veza koje pokazuju čvrstu povezanost između te osobe i mjesta gdje živi). Osobi koja podnese Zahtjev za izdavanje kartice vozača se temeljem sve potrebne dokumentacije, a što uključuje i dozvolu za boravak i rad RH ili boravišnu dozvolu RH, kartica vozača izdaje s rokom valjanosti od 5 godina. 


 
Vozači koji nemaju uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, ali imaju uobičajeno boravište u nekoj od država članica, odnosno država potpisnica AETR sporazuma podnose zahtjev za izdavanje kartica vozača nadležnom tijelu te države. Nakon što uspostave uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, ovlašteni su podnijeti zahtjev nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj za zamjenu kartice vozača. Zamijenjena kartica vozača izdaje se na vremensko važenje od 5 godina. Pri podnošenju Zahtjeva za izdavanje kartice vozača u RH, kartica izdana u drugoj državi se mora vratiti. 

Vozači koji nemaju uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, u drugoj državi članici, odnosno u državi potpisnici AETR sporazuma, pod uvjetom da je taj vozač u radnopravnom odnosu s poduzećem osnovanim u Republici Hrvatskoj, podnose zahtjev za izdavanje privremene i neobnovljive kartice vozača s vremenskim važenjem do 185 dana. Nakon što uspostave uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, ovlašteni su podnijeti zahtjev nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj za izdavanjem kartice vozača vremenskog važenja od 5 godina.

Zahtjev se može predati osobno u uredu izdavatelja kartica ili putem pošte (preporučeno). U slučaju kada se zahtjev upućuje poštom podnositelj je dužan priložiti preslike svih propisanih dokumenata, dok potpis vozača na zahtjevu mora biti javnobilježnički ovjeren. Slanje zahtjeva elektroničkom poštom nije moguće.

Pri svakom podnošenju zahtjeva potrebno je pravilno označiti razlog podnošenja Zahtjeva. Pri svim slučajevima pod A (označenim u Zahtjevu za izdavanje kartice vozača), kartica se izdaje na novi rok valjanosti. U slučajevima B i C (označenim u Zahtjevu za izdavanje kartice vozača) kartica se izdaje na preostali rok valjanosti. 

Kartice vozača koje izdaju države članice i države potpisnice uzajamno se priznaju.

Prvi zahtjev - dokumentacija potrebna za izdavanje kartice vozača:

 • ispunjen i potpisan Zahtjev za izdavanje kartice vozača. Ako se zahtjev dostavlja poštom, potpis na zahtjevu se mora ovjeriti u javnobilježničkom uredu.
 • važeća osobna iskaznica. Pri podnošenju zahtjeva osobno u Uredu Izdavatelja osobna iskaznica daje se na uvid službeniku. Ako se zahtjev dostavlja poštom, potrebno je uz zahtjev dostaviti i presliku osobne iskaznice.
 • važeća vozačka dozvola. Pri podnošenju zahtjeva osobno u Uredu Izdavatelja vozačka dozvola daje se na uvid službeniku. Ako se zahtjev dostavlja poštom, potrebno je uz zahtjev dostaviti i presliku vozačke dozvole.
 • dokaz o uplati naknade za izdavanje kartice.
 • fotografija vozača dimenzija 45x35 mm (fotografija mora pokazivati sadašnji izgled vozača, te ne smije biti starija od 6 mjeseci). Ako vozač posjeduje elektroničku vozačku dozvolu RH nije obvezan priložiti fotografiju.
 • ako podnositelj zahtjeva nije državljanin RH, a odobren mu je privremeni boravak, uz gore navedeno mora priložit presliku dozvole za boravak i rad u Republici Hrvatskoj (nužni podaci koje dozvola mora sadržavati su: OIB, adresa u RH i datum isteka dozvole) ili boravišne dozvole RH (nužni podaci koje dozvola mora sadržavati su: OIB, adresa u RH i datum isteka dozvole). Strani državljani s odobrenim stalnim boravkom u RH uz gore navedene dokumente  prilažu biometrijsku dozvolu boravka.

Postupak obnove

 • Obnova kartice zbog isteka valjanosti
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva
 • NAPOMENA: Zahtjev za obnovu kartice vozača moguće je podnijeti od 90 dana prije isteka stare kartice.
 • Obnova kartice zbog promjene podataka
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja dokumenta koji potvrđuje promjenu podataka
 • NAPOMENA: Vozač je dužan vratiti karticu s nevažećim podacima Izdavatelju (bez povrata kartice vozača nije moguće obraditi zahtjev i izdati novu karticu).
 • Obnova kartice zbog oštećenja/kvara kartice (nakon isteka jamstvenog roka)
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja popunjene i potpisane Izjave o neispravnosti/oštećenju/kvaru kartice
 • NAPOMENA: Vozač je dužan vratiti karticu s oštećenjem ili kvarom Izdavatelju (bez povrata kartice vozača nije moguće obraditi zahtjev i izdati novu karticu).
 • Obnova kartice zbog oduzimanja (kartica se nalazi u Uredu Izdavatelja)
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva

Postupak zamjene

 • Zamjena kartice zbog gubitka/krađe
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja popunjene i potpisane Izjave o gubitku/krađi kartice te, ukoliko se traži izdavanje nove kartice zbog krađe, Zapisnika iz PU o prijavi krađe kartice.
 • VAŽNO: Gubitak kartice se prijavljuje kod Izdavatelja.
 • Zamjena kartice zbog oduzimanja ( kartica se ne nalazi u Uredu Izdavatelja)
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva
 • NAPOMENA: Zahtjev se ne može obraditi ukoliko Izdavatelj nije obaviješten od strane kontrolnih tijela o oduzimanju kartice
 • Zamjena kartice zbog neispravnog rada u jamstvenom roku
 • Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja popunjene i potpisane Izjave o neispravnosti/oštećenju/kvaru kartice
 • NAPOMENA: Vozač je dužan vratiti neispravnu karticu (bez povrata kartice vozača nije moguće obraditi zahtjev i izdati novu karticu).
 • VAŽNO: Naknada za uslugu zamjene neispravne kartice neće se naplatiti, a reklamacija će se smatrati opravdanom ako jamstveni rok kartice nije istekao, a vraćena kartica nije oštećena i ne može se sa sigurnošću tvrditi da se s njom postupalo protivno Uvjetima.
 • Ukoliko je jamstveni rok kartice istekao ili ako je utvrđeno da reklamacija nije opravdana, naplatit će se naknada za uslugu zamjene neispravne kartice koja je ista kao naknada za uslugu izdavanja kartice.
 • Na zamjensku karticu ne primjenjuje se jamstveni rok.

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvaćam